TMEIC pogoni za niski napon

TMEIC offers Low-Voltage AC Drives, including the TMdrive-10e2 and the TMdrive-10SPR (Slip Power Recovery).

tmeic-tmdrive-dc

TMEIC TMdrive-10e2

TMdrive-10e2 proizvođača TMEIC je familija niskonaponskih pogona koja je dizajnirana u cilju smanjenja troškova posedovanja, uštede na prostoru i poboljšanja sigurnosti

Detaljnije Brošure


tmeic-tmdrive-10

TMEIC TMDRIVE-10

TMdrive-10e2 proizvođača TMEIC je familija niskonaponskih pogona koja je dizajnirana u cilju smanjenja troškova posedovanja, uštede na prostoru i održavanju.

Detaljnije Brošure


tmdrive-dc-dfe

TMEIC TMdrive-10 SPR

TMdrive-DC DFE Retrofit se koristi pri nadogradnji postojećih DC pogona sa novim kontrolnim modulom, čime se dobijaju visoke performanse digitalnog upravljanja i brza komunikacija.

Detaljnije Brošure


industrial automatization Industrijska Automatizacija