TMEIC srednjenaponski AC pogoni

Snažni srednjenaponski pogoni sa AC napajanjem za postizanje visoke efikasnosti u širem spektru industrijskih aplikacija.

tmeic-tmdrive-xl85

TMdrive-XL85

TMdrive-XL85 je veoma snažan, srednjenaponski pogon sa AC napajanjem koji služi za postizanje visoke efikasnosti u širokom spektru industrijskih aplikacija. Pogon sa jednom bankom napaja na nivou od 30 MVA. Ako se želi postići viši nivo snage može se koristiti više banki.

Detaljnije Brošure


tmeic-tmdrive-xl75

TMdrive-XL75

TMdrive-XL75 je veoma snažan, srednjenaponski pogon sa AC napajanjem koji služi za postizanje visoke efikasnosti u širokom spektru industrijskih aplikacija. Pogon sa jednom bankom napaja na nivou od 20 MVA. Ako se želi postići viši nivo snage može se koristiti više banki.

Detaljnije Brošure


tmeic-tmdrive-xl55

TMdrive-XL55

TMdrive-XL55 je srednjenaponski pogon sa AC napajanjem koji služi za postizanje visoke efikasnosti u širokom spektru industrijskih aplikacija.

Detaljnije Brošure


tmeic-tmdrive-xl30

TMdrive-XL30

TMdrive-30 je pogon srednje snage, napona 1,250 VAC. Postoje tri tipa konvertera: diodni neregenerativni, tiristorski regenerativni i IGBT regenerativni tip konverzije.

Detaljnije Brošure


tmeic-tmdrive-50

TMdrive-50

TMdrive-50 je idealan za snažne, precizno kontrolisane procese. Ovu familiju pogona karakterišu efikasni IGBT uređaji sa jakom strujom i kontrolne kartice.

Detaljnije Brošure


tmeic-tmdrive-70

TMdrive-70 / 70e2

TMdrive-70e2 proizvođača TMEIC je izdržljiv i snažan pogon koji poseduje vodeno hlađenje. Primenjuje se za potpuno digitalizovanu vektorsku kontrolu indukcionih i sinhronih motora pomoću trostemene pulsne širinske modulacije (PWM).

Detaljnije Brošure


tmeic-tmdrive-80

TMdrive-80

TMdrive-80 proizvođača TMEIC je izdržljiv i snažan pogon koji poseduje vodeno hlađenje. Primenjuje se za potpuno digitalizovanu vektorsku kontrolu indukcionih i sinhronih motora pomoću trostemene pulsne širinske modulacije (PWM). Poseduju izlaze snage preko 50 000 HP.

Detaljnije Brošure


tmeic-tmdrive-mvg2

TMdrive-MVG2

TMdrive-MVG2 je srednjenaponski pogon sa AC napajanjem koji služi za postizanje visoke efikasnosti u širokom spektru industrijskih aplikacija.

Detaljnije Brošure


industrial automatization Industrijska Automatizacija