ISISS Merač debljine trake i debljine nanosa u proizvodnji plastike

ISISS Merač debljine trake i debljine nanosa u proizvodnji plastike

Merač debljine plastike prikazuje i upravlja debljinom za "cross web, machine direction profiles along", a pri tome prikazuje trendove, recepturu i izveštaje o rolnama. Mogu se isporučiti i sa SPC opcijom.

*SC-3000-PLX X-Ray senzor za merenje debljine nanosa materijala.

*SC-3000-PLB Isotope Beta radiation senzor za debljinu/baznu težinu materijala

Brošure

Slični proizvodimerac debljine

Merač debljine

Merač debljine metala koji poseduje izlaze za kontrolu devijacije pri velikim brzinama (1600m/min.), pri odzivu od 50ms i vremenskom tačnosti od ±0.1%. Opciono je dostupan sa opremom za daljinsku kontrolu i generisanje sveobuhvatnih izveštaja za svaki pojedinačni kotur. Ovi merači ne zahtevaji nikakvo održavanje.industrial automatization Industrijska Automatizacija