ISISS PROIZVODI

ISISS je dobavljač za industrijska merila i sistema za kontrolu kvaliteta u industriji kao što su čelik, aluminijum, papir, itd.

isiss merač debljine

Merač debljine

Merač debljine metala koji poseduje izlaze za kontrolu devijacije pri velikim brzinama (1600m/min.), pri odzivu od 50ms i vremenskom tačnosti od ±0.1%. Opciono je dostupan sa opremom za daljinsku kontrolu i generisanje sveobuhvatnih izveštaja za svaki pojedinačni kotur. Ovi merači ne zahtevaji nikakvo održavanje.

Detaljnije Brošure


isiss merač debljine nanosa

Merač debljine nanosa

Merač debljine nanosa je odlično rešenje za optimizaciju potrošnje cinka na svakoj liniji galvanizacije u čeličani. Merač služi za industrijska merenja sa detaljnom analizom izveštaja kotura. Prikaz trenda duž linije i tačnih vrednosti zajedno sa povratnim upravljačkim informacijama sa obe strane trake posebno u u okviru interfejsa na drugom nivou upravljanja.

Detaljnije Brošure


Uređaji za merenje i kontrolu kvaliteta papira

Uređaji za merenje i kontrolu kvaliteta papira

Uređaj za merenje i kontrolu kvaliteta papira za sve tipove industrija za proizvodnu papira i kartona. Uređaj kontinualno meri debljinu osnove, procenat vlage i nivo prisustva prašine, zajedno sa sistemom upravljanja.

Detaljnije Brošure


isiss merač debljine trake

Merač debljine trake i debljine nanosa u proizvodnji plastike

Merač debljine plastike prikazuje i upravlja debljinom za "cross web, machine direction profiles along", a pri tome prikazuje trendove, recepturu i izveštaje o rolnama. Mogu se isporučiti i sa SPC opcijom.

Detaljnije Brošure


analizator-sintera

Analizator sintera

Sincad merač detektuje okside gvožđa u sinterskom komadu, pre nego što se transportuje u visoku peć.

Detaljnije Brošure