ISISS merač debljine nanosa

ISISS merač debljine nanosa

Merač debljine nanosa je odlično rešenje za optimizaciju potrošnje cinka na svakoj liniji galvanizacije u čeličani. Merač služi za industrijska merenja sa detaljnom analizom izveštaja kotura. Prikaz trenda duž linije i tačnih vrednosti zajedno sa povratnim upravljačkim informacijama sa obe strane trake posebno u u okviru interfejsa na drugom nivou upravljanja.

*XRF-3000 X-Ray senzor za merenje debljine nanosa na materijalu

Brošure

Slični proizvodimerac debljine

Merač debljine

Merač debljine metala koji poseduje izlaze za kontrolu devijacije pri velikim brzinama (1600m/min.), pri odzivu od 50ms i vremenskom tačnosti od ±0.1%. Opciono je dostupan sa opremom za daljinsku kontrolu i generisanje sveobuhvatnih izveštaja za svaki pojedinačni kotur. Ovi merači ne zahtevaji nikakvo održavanje.industrial automatization Industrijska Automatizacija