ISISS uređaji za merenje i kontrolu kvaliteta papira

ISISS merač debljine nanosa

Uređaj za merenje i kontrolu kvaliteta papira za sve tipove industrija za proizvodnu papira i kartona. Uređaj kontinualno meri debljinu osnove, procenat vlage i nivo prisustva prašine, zajedno sa sistemom upravljanja.

*SC-3000-BMA Skener sa senzorom za debljinu osnove, vlažnosti i prisustva prašine

*SC-3000-BM Isti kao BMA model, bez senzora za prisustvo prašine

Brošure

Slični proizvodimerac debljine

Merač debljine

Merač debljine metala koji poseduje izlaze za kontrolu devijacije pri velikim brzinama (1600m/min.), pri odzivu od 50ms i vremenskom tačnosti od ±0.1%. Opciono je dostupan sa opremom za daljinsku kontrolu i generisanje sveobuhvatnih izveštaja za svaki pojedinačni kotur. Ovi merači ne zahtevaji nikakvo održavanje.industrial automatization Industrijska Automatizacija